Our approach

Afrika, met 13 procent van de wereldbevolking verbruikt maar drie procent van alle elektriciteit in de wereld. Meer dan de helft van de Afrikaanse elektriciteit wordt bovendien in Zuid-Afrika opgewekt, de rest van Afrika moet het nagenoeg zonder deze moderne energiedrager stellen.

Zij zijn aangewezen op een tradionele energievoorziening. De Wereldbank geeft de volgende cijfers: 90 procent van de 850 miljoen Afrikanen ten zuiden van de Sahara gebruiken hout, afval, mest en dure olie als brandstof voor hun dagelijkse energiebehoeften. Slechts 15 procent van alle Afrikanen is aangesloten op het elektriciteitsnet.

Een betrouwbare en duurzame energievoorziening is een voorwaarde om de allerarmsten in de wereld in staat te stellen te werken aan de verbetering van hun eigen leefomstandigheden.

Grootschalige energiesystemen vergen echter te grote investeringen en onderhoudsinspanningen. Daarom zet Energie4All zich in voor ‘micro-utilities’, kleinschalige energiesystemen die aansluiten bij de behoeften van de lokale bevolking. Ons concept is gebaseerd op lokaal ondernemerschap waarmee voorkomen wordt dat ontwikkelingsgelden in een bodemloze put verdwijnen. Juist het lokaal ondernemerschap waarborgt een structuur die zich in stand kan houden zonder langdurige steun vanuit het westen, en is een kiem voor verdere lokale economische ontwikkeling.

Duurzame energie

Een betrouwbare en duurzame energievoorziening is een voorwaarde om de allerarmsten in de wereld in staat te stellen te werken aan de verbetering van hun eigen leefomstandigheden.

Grootschalige energiesystemen vergen echter te grote investeringen en onderhoudsinspanningen. Daarom zet Energie4All zich in voor ‘micro-utilities’ kleinschalige energiesystemen die aansluiten bij de behoeften van de lokale bevolking. Ons concept is gebaseerd op lokaal ondernemerschap waarmee voorkomen wordt dat ontwikkelingsgelden in een bodemloze put verdwijnen. Juist het lokaal ondernemerschap waarborgt een structuur die zich in stand kan houden zonder langdurige steun vanuit het westen, en is een kiem voor verdere lokale economische ontwikkeling.

Betaalbare diensten

Met de opgewekte energie dienen dus producten en diensten te worden aangeboden die zo waardevol zijn voor de lokale bevolking dat ze ervoor willen en kunnen betalen. Vanuit deze gedachten is NICE ontstaan, een internationaal bedrijf dat energie efficiente internet trainingscentra opzet in ontwikkelingslanden voorzien van zonne-energie. De lokale ondernemers zijn als franchisenemers eigenaar van hun eigen NICE center.