Energy4all

Stichting Energy4All

Het bevorderen van kleinschalige energie voorziening in derde wereldlanden en al hetgeen met het voorstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doelen te bereiken door

  1. het vestrekken of verwerven van fondsen
  2. Het ontwikkelen van energie voorzieningsconcepten
  3. Het ter beschikking stellen van experts en/of expertise op het gebeid van kleinschalige energievoorziening op nationaal en internationaal niveau.

Maatschappelijk verantwoord

Energy4All brengt organisaties samen die vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hun kennis en (financiĆ«le) middelen ter beschikking willen stellen voor haar projecten. Dit zijn bedrijven die op zoek zijn naar een zinvolle invulling van hun MVO/CSR beleid. Maar ook NGO\’s en overheden die juist op zoek zijn naar duurzame modellen die gebruik maken van lokaal ondernemerschap. Op dit moment stellen Essent en Rabobank Foundation middelen ter beschikking voor de stichting zodat zij haar doelstellingen kan realiseren.

NICE start

De stichting heeft het NICE concept helpen ontwikkelen (Next-door Internet, Communication and Education). Deze centers opereren in de lokale gemeenschap en draaien op zonneenergie. Nu de eerste NICE centers in Gambia succesvol zijn gebleken kunnen dit jaar vier nieuwe centers worden opgestart. Volgend jaar zullen activiteiten in een nieuw land beginnen. Het concept is robuust en repliceerbaar zodat het gemakklijk uitgebreid kan worden naar andere gebieden. Voor verdere groei zijn wel investeringen noodzakelijk en zijn nieuwe partners welkom.

Het Beleidsplan is beschikbaar op aanvraag. Graag het formulier onder het tab “Contact’ gebruiken.