Access to energy is a basic need that enables people to develop and provide for other basic needs. For developing countries, it is the key to prosperity

Paul van Son – founder of Energy4all

Energie voor iedereen

Voor duurzame ontwikkeling is energie nodig. Het is de basis voor moderne vormen van gezondheidszorg, scholing, vervoer, productie en communicatie. Veel ontwikkelingslanden kampen met een tekort aan betaalbare, betrouwbare en schone energie. Stichting Energy4All richt zich op initiatieven die voorzien in energie en energie gerelateerde behoeften van mensen in ontwikkelingslanden.